کتاب مقام لیله القدری حضرت فاطمه(س)

15,000 تومان

درباره کتاب

کتاب مقام لیله القدری حضرت فاطمه (س) 
اثر حاضر، دربردارنده مجموعه مباحث و سخنرانی های «استاد اصغر طاهرزاده» درباره خصلت های باطنی حضرت فاطمه زهرا (س) است. تأکید نگارنده در این مجموعه، بر توجه به دو بُعد حقیقت باطنی و نقش تاریخی حضرت فاطمه (س) است، که در مباحث خود به بعد معنوی توجه عمده ای کرده است، چرا که بدون شناخت وجه باطنی شخصیت ایشان، شناخت درستی از نقش تاریخی حضرت نمی توان داشت. در این اثر، تلاش شده تا به کمک روایات و دقّت در معانی آن ها، حقیقت نوری حضرت فاطمه(س) و مقام لیله القدری ایشان در عالم غیب روشن شود. همچنین، راه ارتباط با این راز عالم خلقت، از طریق آشنایی با آداب ارتباط و بهره مندی از این وجود مقدس تبیین و تشریح شده است.مقدمهباسمه تعالي1- كتابي كه در پيش رو داريد سلسله مباحث استاد طاهرزاده در رابطه با وجه باطني و مقام قدسی حضرت زهرا(س) است. سخنران محترم با توجه به متون روايي و وقايع تاريخي ما را دعوت مي‌كند تا از دو وجه به حضرت زهرا(س)نظر افكنیم. يك وجه نظر به حقيقت باطني آن حضرت است و روايات دقيقي كه اين بُعد از ابعاد حضرت را معرفي مي‌كنند و دیگر وجه نظر به نقش تاريخي حضرت(س)است که پس از رحلت پيامبر(ص) ظهور کرد و حضرت زهرا(س)مانع شدند که اسلام در ادامه‌ی خود گرفتار بن‌بست شود.2- سخنران محترم جهت تأمل و توجه به نقش تاريخي حضرت زهرا(س)، ما را به كتاب «بصيرت ‌حضرت‌زهرا(س)» و شرح خطبه‌ی آن حضرت در مسجد مدينه رجوع می‌دهند. حضرت زهراi در مسجد مدینه در آن خطبه‌ی تاریخی، نهضتي را شروع كردند که همچنان ادامه دارد و در پرتو آن نهضت است که اسلام حقيقي به فراموشي سپرده نمی‌شود و امروز مرز اسلام ناب از اسلام آمریکایی جدا می‌شود. این وجه از شخصیت تاریخی زهرای مرضیه(س) در کتاب مذکور مورد تحليل قرار مي‌گیرد. ولي استاد طاهرزاده معتقد است تا حقيقت باطني و نوري حضرت زهرا(س)درست شناخته نشود معني و جايگاه نقش تاريخي آن حضرت نيز درست تحليل نخواهد شد و آن‌چه فاطمه زهراi را فاطمه كرده است، حقيقت باطني آن حضرت است و با شناخت آن حقيقت، انسان وارد معارفي بسيار گرانقدر مي‌شود كه امثال افلاطون با طرح «مُثُل» و فارابي با طرح «عقل فَعّال» به دنبال شناخت آن حقيقت بودند و به عبارتی می‌توان گفت: آن كاري كه حكيمان با روش عقلي آرزوي انجام آن را داشتند، پيامبران از طريق وَحي عملي كردند. حضرت فاطمهi از جهت بُعد باطنی يكي از آن حقايق قدسی است كه ارتباط با بُعد باطني آن حضرت موجب رسيدن به بصيرت‌هايي بس بزرگ در عالم معنا خواهد شد و در اين كتاب طیّ مباحثي سعی شده تا اين بُعدِ اخير مورد توجه خوانندگان عزیز قرار گیرد.3- سخنران محترم در دو فصل از این کتاب یعنی «حقيقت نوري فاطمه(س)» و «مقام ليلة‌القدري فاطمه(س)» سعي دارد با دقت به رواياتی که به مقام قدسی حضرت زهرای مرضیه(س) نظر دارند جایگاه آن حضرت را در عالمِ معنا بنمایاند و روشن كند معني چنين رواياتي چيست و سپس در بحث «فاطمه(س)؛ رازي پيدا و ناپيدا» به كمك مباحث قبلي مي‌خواهد راه ارتباط با چنين رازي را بگشايد و روشن كند ارتباط با رازها و حقايق عالَم، آداب خاص خود را دارد و اگر براي استفاده از آن‌ آداب تلاش لازم را ننماييم، معلوم نيست در عين ارادت به آن ذات مقدس بهره‌ی لازم را از وجود نوري آن حضرت ببريم.4- در روایات آمده است که خداوند سرّی را در نزد حضرت زهرای مرضیه(س) به ودیعت نهاده که تنها با نگاه رازبین می‌توان به آن مقام نظر کرد، در این راستا اهل‌البیت(ع) برای تقویت این نگاه، در روایات این موضوع را برای ما تفصیل داده‌اند. مولف محترم در کتابهای «حقیقت نوری اهل‌البیت(ع)»، «امام و مقام تعلیم به ملائکه» و «امام و امامت در تکوين و تشريع» با توجه به این نوع روایات خواسته‌اند ما را در آن امر کمک کنند هرچند سرّ در مقام سرّ بودنش همواره باقی است. بر این اساس ...
 • مقدمه 9
 • مقدمه‌ي مؤلف 13
 • جلسه‌ی اول حقيقت نوري فاطمه(س)17
 • مقام نوری فاطمه(س)، تجرّدي فوق مجرّدات آسماني.. 20
 • تأثير وجودی حضرت زهرا(س) در هستی.. 22
 • فاطمه(س) و اتّصال دائمي به بهشت... 25
 • فاطمهi تجلّي آرمانی متعالي.. 27
 • فاطمه(س)و مقام قرب محض..... 30
 • قلب فاطمه(س) محل تجلي اسماء اعظم الهي.. 32
 • معني تغذيه‌ی روحاني.. 33
 • سابقه‌ی تاريخي نظر به حقايق عالَم غيب... 38
 • نور فاطمه(س) همان بهشت است... 40
 • حضرت زهرا(س)؛ شاهراه هدايت... 42
 • مقام فاطمه(س)در غامض علم الهي.. 46
 • حضرت زهرا(س) و بالاترين شرافت... 50
 • تمام عالم هستي فاطمه(س) را مي‌شناسد.. 55
 • ولايت چهارده معصوم بر كلّ هستي.. 58
 • تسبيح ملائكه به تسبيح پنج‌تن.. 61
 • جلسه‌ی دوم مقام ليلة‌القدري حضرت فاطمه‌زهرا(س) 65
 • واقعيات عالَم.. 68
 • انسان برين.. 70
 • ارتباط با حقايق عالي.. 72
 • حضرت‌فاطمه(س)؛ حقيقتي قبل از خلقت زمين و آسمان.. 74
 • فاطمه‌زهرا(س)؛ راهِ ادراك ليلة‌القدر. 76
 • فاطمه(س)عامل بازيابی هويت دينی انسان‌ها 79
 • برکات نظر به مقام قدسی و سيره‌ی فاطمه زهرا(س)... 83
 • حضرت‌زهرا(س) يك مقام است... 85
 • شرط ارتباط.. 87
 • فاطمه(س) ظهور عبادت كامل.. 89
 • علمحضرت فاطمه(س) از خزينه‌ی نبوت... 92
 • حضرت فاطمه(س)هدف خلقت... 96
 • حضرت فاطمه(س)مقام جمع حقايق.. 98
 • فاطمه(س) دريچه‌اي به عالم غيب... 101
 • حضرت فاطمه(س)؛ مقصد گمشده‌ی انسان‌ها 103
 • از علي(ع) مي‌توان فاطمه(س) را شناخت و از فاطمه(س)علي(ع) را 106
 • تسبيحاتي آسماني، عامل نمايش گوهر فاطمه(س)... 110
 • ظرفيت حقيقت وجودي فاطمه‌زهرا(س)... 112
 • راز دوستي پيامبر(ص) با فاطمه‌(س)... 114
 • راه محبت به فاطمه(س)... 117
 • فاطمه(س) را نديدند.. 119
 • حکمت عصمتی در کلمه‌ی فاطمی.. 123
 • فاطمه(س)بر حادثه‌ها اثر گذاشت... 126
 • جلسه‌ی سوم فاطمه زهرا(س)؛ رازي پيدا و ناپيدا 129
 • فاطمه(س)، دريچه‌اي به عالم غيب... 132
 • اتّحاد اسم اولياء با ذات آن‌ها 137
 • شرط درك حضرت فاطمه(س)... 139
 • رازبيني، حضور در منظري ديگر. 145
 • راز؛ خودش، خودش را نشان مي‌دهد.. 148
 • مردم؛ بعد از پيامبر(ص)فاطمه‌زهرا(س)را نديدند.. 152
 • حوادث بعد از رحلت پيامبر(ص)در منظر فاطمهi... 154
 • آفات غفلت از حساسيت‌هاي معنوي.. 159
 • فرق اسلام‌دوستي فاطمه(س)با جريان مقابل.. 162
 • غدير افقی که گشوده شد.. 166
 • هدايت مردم، به دست مسئولين است... 170
 • معنای مقابله با فاطمه(س)... 173
 • برگشت به فاطمهi، برگشت به تاريخ محمدی(ص).... 176
 • فهم فاطمي.. 179
 • فاطمهi و اتمام حجّت براي همه. 181
مولف : اصغر طاهر زادهانتشارات :لب المیزان

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “کتاب مقام لیله القدری حضرت فاطمه(س)”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *