مختصات روی نقشه گوگل

الف) در رایانه شخصی وارد نقشه گوگل شوید. محل مورد نظر خود را پیدا کنید. روی نقطه مورد نظر کلیک راست کنید. اولین گزینه مختصات جغرافیایی مورد نظر است. با کلیک بر روی آن آنرا کپی کرده و در محل مورد نظر جایگذاری کنید. ب) در تلفن همراه هوشمند بعد از پیدا کردن محل مورد نظر،...