یخ در بهشت

توضیحات

1. هزینه شرکت در مسابقه یخ در بهشت به ازای هر نفر مبلغ صد هزار تومان می باشد که در انتهای فرآیند ثبت نام دریافت می گردد.

2. اعضای گروه باید با یکدیگر هم سن (هم پایه) باشند.

3. دانش آموزان پایه های هشتم، نهم و دهم می توانند در مسابقه شرکت کنند.

4. مسابقات از تاریخ 28 تیر تا 22 مرداد برگزار می شود. (روزهای زوج از 8:30 تا 13)

5. مسابقات به صورت مجازی و در فضای پیام رسان داخلی “بله” برگزار می گردد؛ به همین جهت لازم است که همه اعضای گروه این پیام رسان را نصب نمایند.